HPC307/2013
ID intern unic:  350984
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 307
din  19.12.2013
pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,
zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 03.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 1-3     art Nr : 6     Data intrarii in vigoare : 19.12.2013
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Punctul 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la poziţia „- 7, 8 ianuarie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul)”, după cuvîntul din paranteză „Crăciunul” se introduc cuvintele „pe stil vechi”;
    după poziţia „- 31 august – sărbătoarea „Limba noastră” se introduce o poziţie nouă:
    „- 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);”.
     Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Igor  CORMAN

    Nr. 307. Chişinău, 19 decembrie 2013.