DPO953/2014
ID intern unic:  351113
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 953
din  14.01.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Georgi PANAYOTOV
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 25
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-bulgare, domnului Georgi PANAYOTOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 953-VII. Chişinău, 14 ianuarie 2014.