DPO954/2014
ID intern unic:  351114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 954
din  14.01.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail HÎNCU
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 26
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea mişcării sindicaliste, contribuţie la asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Mihail HÎNCU, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 954-VII. Chişinău, 14 ianuarie 2014.