DPO965/2014
ID intern unic:  351195
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 965
din  16.01.2014
privind eliberarea domnului Iurie ŢURCAN din funcţia
de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripţie
Publicat : 21.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 14-16     art Nr : 37
    În temeiul art. 26 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Iurie ŢURCAN se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 965-VII. Chişinău, 16 ianuarie 2014.