DPO973/2014
ID intern unic:  351339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 973
din  22.01.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Mihail CURAGĂU
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 57
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei teatrale şi cinematografice, contribuţie substanţială la afirmarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Mihail CURAGĂU, actor la Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale”,  i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 973-VII. Chişinău, 22 ianuarie 2014.