DPO974/2014
ID intern unic:  351340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 974
din  22.01.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Gheorghe POSTICĂ
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 58
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în domeniul cercetărilor istorice, contribuţie la promovarea valorilor naţionale şi activitate ştiinţifico-didactică şi organizatorică prodigioasă, domnului Gheorghe POSTICĂ, istoric, arheolog, viceministru al culturii, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 974-VII. Chişinău, 22 ianuarie 2014.