DPO976/2014
ID intern unic:  351343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 976
din  27.01.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 60
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea la un înalt nivel profesional a măsurilor de protecţie şi pază, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei ” clasa III domnilor:
    CIOBANU Oleg                - colonel
    MARINESCU Viorel         - colonel;
Medalia „Meritul Militar” domnilor:
    CORCODEL Grigore        - locotenent
    CUPCENCO Veaceslav    - locotenent-colonel
    GÎNCU Iurie                      -colonel în rezervă
    MOROZAN Vladimir        - căpitan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 976-VII. Chişinău, 27 ianuarie 2014.