DPO980/2014
ID intern unic:  351452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 980
din  30.01.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Alexandru TANAS
Publicat : 07.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 27-34     art Nr : 70
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale şi activitate publicistică şi managerială intensă, domnului Alexandru TANAS, director al Agenţiei de Presă  „INFOTAG”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 980-VII. Chişinău, 30 ianuarie  2014.