DPO988/2014
ID intern unic:  351541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 988
din  06.02.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnilor Luc Pierre DEVIGNE, Stefano MANSERVISI
şi Gunnar WIEGAND
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 79
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în activizarea procesului de integrare a Republicii Moldova în structurile europene, se conferă „Ordinul de Onoare” domnilor:
    DEVIGNE Luc Pierre           -    şef de departament al Directoratului General
                                                      pentru Comerţ al Comisiei Europene
    MANSERVISI Stefano        -    director general al Directoratului pentru Afaceri
                                                      Interne al Comisiei Europene
    WIEGAND Gunnar              -    director în cadrul Serviciului European de
                                                      Acţiune Externă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 988-VII. Chişinău, 6 februarie 2014.