DPO990/2014
ID intern unic:  351543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 990
din  07.02.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Aurel GROSU
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 81
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la implementarea formelor şi metodelor moderne de tratament şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Aurel GROSU, vicedirector al Institutului de Cardiologie, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 990-VII. Chişinău, 7 februarie 2014.