DPO994/2014
ID intern unic:  351689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 994
din  14.02.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnilor Joseph PITTS şi David PRICE
Publicat : 21.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 84
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova şi pentru asistenţa acordată în activizarea procesului de democratizare a societăţii, domnilor Joseph PITTS şi David PRICE, copreşedinţi ai grupului politic de sprijin al Republicii Moldova în Congresul SUA, li se  conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 994-VII. Chişinău, 14 februarie 2014.