DPO998/2014
ID intern unic:  351693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 998
din  17.02.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Iurie CODREANU
Publicat : 21.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 88
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, domnului Iurie CODREANU, medic la Centrul Naţional Ştiinţţifico-Practic de Medicină Urgentă, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 998-VII. Chişinău, 17 februarie 2014.