DPO1001/2014
ID intern unic:  351755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1001
din  19.02.2014
privind conferirea de distincţii de stat doamnei Iulia SÎRCU
şi domnului Andrei HARGHEL
Publicat : 25.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 93
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Iulia SÎRCU     -    judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Andrei HARGHEL        -    judecător demisionat la Curtea Supremă
                                               de Justiţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1001-VII. Chişinău, 19 februarie 2014.