HPO6/2014
ID intern unic:  351843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 6
din  14.02.2014
privind numirea în funcţie a unui judecător
al Curţii Supreme de Justiţie
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 100     Data intrarii in vigoare : 14.02.2014
    În temeiul art. 116 alin. (4) din Constituţia Republicii  Moldova şi al art. 9 şi 10 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Domnul Oleg STERNIOALĂ se numeşte în funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 6. Chişinău, 14 februarie 2014.