DPO1005/2014
ID intern unic:  351847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1005
din  20.02.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Claudia CEMÎRTAN
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 104
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, doamnei Claudia CEMÎRTAN, decan la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1005-VII. Chişinău, 20 februarie 2014.