DPO1009/2014
ID intern unic:  351852
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1009
din  26.02.2014
privind numirea doamnei Viorica URSU
în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Criuleni
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 108
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Viorica URSU se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Criuleni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1009-VII. Chişinău,  26 februarie 2014.