DPO1010/2014
ID intern unic:  351853
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1010
din  26.02.2014
privind numirea doamnei Renata POPESCU
în funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 109
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Renata POPESCU se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1010-VII. Chişinău, 26 februarie 2014.