DPO1016/2014
ID intern unic:  351859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1016
din  26.02.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 115
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Angela FURDUI şi domnul Eduard GALUŞCEAC se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1016-VII. Chişinău, 26 februarie 2014.