DPO1017/2014
ID intern unic:  351977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1017
din  26.02.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae GRIBINCEA
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 118
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie la valorificarea şi promovarea tezaurului folcloric naţional şi activitate organizatorică intensă, domnului Nicolae GRIBINCEA, şef de secţie la Pretura sectorului Botanica, municipiul Chişinău, conducător artistic al Ansamblului Etnofolcloric „Plăieşii”, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1017-VII. Chişinău, 26 februarie 2014.