OIFPSA168/2014
ID intern unic:  352024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 168
din  20.02.2014
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind aplicarea
sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 322
    Abrogat prin OSFS215 din 25.04.18, MO150-155/11.05.18 art.650


    În scopul executării Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control din 17 iulie 1998, aprobat de Ministerul Finanţelor (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 109-110/208 din 10 decembrie 1998), în temeiul art. 133 alin. (1) lit.c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi întru eficientizarea procedurii de aplicare a sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control,
ORDON:
    1. A aproba Instrucţiunea privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor aplica sigiliile organului fiscal pe maşinile de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control.
    3. Furnizorii MCC, precum şi centrele de asistenţă tehnică care deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC, eliberată de autoritatea competentă abilitată, vor aplica sigiliile furnizorului pe MCC în conformitate cu prevederile Instrucţiunii privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control.
    4. Direcţia juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 168. Chişinău, 20 februarie 2014.

   
anexa