OIFPSA185/2014
ID intern unic:  352026
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 185
din  27.02.2014
cu privire la evidenţa fiscală a notarilor publici
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 323     Data intrarii in vigoare : 01.04.2014
    Abrogat prin OIFPS1136 din 04.11.16, MO40-49/10.02.17 art.198


    În conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c), art. 161 alin. (1), art. 163 alin. (2), art. 165 alin. (6) din Codul fiscal precum şi în scopul asigurării unei evidenţe fiscale conforme şi univoce,
ORDON:
    1. Se declară caduce certificatele de atribuire a codurilor fiscale indicate în anexa la prezentul ordin.
    2. Pentru notarii publici, indicaţi în anexă, codul fiscal în scopul evidenţei fiscale a activităţii notariale se consideră codul personal IDNP.
    3. Prezentul ordin se pune în aplicare din 1 aprilie 2014.
    4. Direcţia juridică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Ion PRISĂCARU

    Nr. 185. Chişinău, 27 februarie 2014.

   
anexa