HGM168/2014
ID intern unic:  352091
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 168
din  11.03.2014
pentru aprobarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pe anul 2014
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 185
    MODIFICAT
    HG1021 din 22.12.14, MO385/23.12.14 art.1098
    HG871 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.933
   
RMO296 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.37
    HG771 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.822
   
HG654 din 15.08.14, MO247-248/15.08.14 art.701
   
HG476 din 20.06.14, MO167-168/24.06.14 art.518

    În conformitate cu Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.57, art.557), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (se anexează).
    2. Finanţarea lucrărilor preconizate în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 se va efectua din contul mijloacelor fondului rutier, conform Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996.
    3. Achiziţiile necesare pentru realizarea Programului nominalizat se vor efectua conform prevederilor legale.

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                               Vasile Botnari

    Nr. 168. Chişinău, 11 martie 2014.

    program
    [Programul în redacția HG1021 din 22.12.14, MO385/23.12.14 art.1098]
    [Programul modificat prin HG871 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.933]
    [Programul modificat prin RMO296 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.37]
    [Programul modificat prin HG771 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.822]
    [Programul modificat prin HG654 din 15.08.14, MO247-248/15.08.14 art.701]
    [Programul în redacția HG476 din 20.06.14, MO167-168/24.06.14 art.518]