OMFC25/2014
ID intern unic:  352104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 25
din  04.03.2014
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 329     Data intrarii in vigoare : 14.03.2014
    În temeiul articolului 7 alineatul (5) al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”, se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”:
    1.1. Se introduc tipuri noi,  cu următoarele denumiri:
    „518 Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”;
    „519 Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate”;
    ,,793 Proiectul „Consolidarea capacităţii Curţii de Conturi a Republicii Moldova” ”;
    „794 Proiectul „East Avert – Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor din bazinele superioare ale rîurilor Siret şi Prut, prin aplicarea unui sistem de monitorizare cu staţii automate” ”;
     „931 Proiectul „Protecţie a frontierelor împotriva ameninţărilor cauzate de animale fără adăpost”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                              Anatol ARAPU

    Nr. 25. Chişinău, 4 martie 2014.