DPO1032/2014
ID intern unic:  352171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1032
din  10.03.2014
privind numirea domnului Tudor ANDRONIC în funcţia
de judecător la Judecătoria Străşeni
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 145
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Tudor ANDRONIC se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1032-VII. Chişinău, 10 martie 2014.