DPO1040/2014
ID intern unic:  352176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1040
din  13.03.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Vasile STURZA
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 149
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la edificarea statului de drept şi activitate organizatorică intensă, domnului Vasile STURZA, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1040-VII. Chişinău, 13 martie 2014.