DPO1041/2014
ID intern unic:  352177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1041
din  17.03.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Valeriu CEBOTARI
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 150
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul construcţiilor şi infrastructurii drumurilor, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Valeriu CEBOTARI, manager al Întreprinderii Mixte „Badprim”  SRL, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1041-VII. Chişinău, 17 martie 2014.