DPA1042/2014
ID intern unic:  352178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1042
din  17.03.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Iuliana GOREA-COSTIN
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 151
    Abrogat prin DP2071-VII din 17.05.16, MO140-149/27.05.16 art.293


    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru  contribuţie la procesul de renaştere naţională, merite în aprofundarea colaborării interstatale şi participare activă la viaţa social-politică şi culturală a ţării, doamnei Iuliana GOREA-COSTIN i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1042-VII. Chişinău, 17 martie 2014.