DPO1043/2014
ID intern unic:  352179
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1043
din  17.03.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Ecaterina SILVESTRU
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 152
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi activitate organizatorică intensă, doamnei Ecaterina SILVESTRU, şef de direcţie la Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1043-VII. Chişinău, 17 martie 2014.