OSVC128/2014
ID intern unic:  352342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 128
din  18.03.2014
cu privire la abrogarea unor acte normative ale
Serviciului Vamal
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 382     Data intrarii in vigoare : 28.03.2014
    În scopul eficientizării activităţii şi îmbunătăţirii cadrului normativ cu privire la activitatea vamală, precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007),
O R D O N:
    1. Se abrogă unele acte normative ale Serviciului Vamal, conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMALl                                                Tudor BALIŢCHI

    Nr. 128-O. Chişinău, 18 martie 2014.

Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 128-O din 18 martie 2014
LISTA
actelor normative ale Serviciului Vamal care se abrogă
    1. Ordinul Serviciului Vamal nr.72-O din 21 aprilie 2004 referitor la vămuirea florilor în stare proaspătă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.164);
    2. Ordinul Serviciului Vamal nr.94-O din 7 mai 2004 cu privire la vămuirea mărfurilor livrate în/din zonele libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.80-82, art. 175);
    3. Ordinul Serviciului Vamal nr.98-O din 18.05.2004 cu privire la executarea Legii nr.86-XV din 25 martie 2004  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.83-87,art. 181);
    4. Ordinul Serviciului Vamal nr.105-o din 24 mai 2004 referitor la modificarea anexelor nr.5 “Natura tranzacţiei” şi nr.14 “Specificul regimului vamal” ale “Normelor privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,  nr.88-90, art. 195);
    5. Indicaţii metodice referitor la administrarea regimului vamal de perfecţionare pasivă, aprobate prin Ordinul Departamentului Vamal nr.106-O din 24 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.88-90, art.196);
    6. Ordinul Serviciului Vamal nr.164-O din 18.05.2007 referitor la completarea declaraţiei vamale în detaliu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  nr.74-77, art. 354);
    7. Ordinul Serviciului Vamal nr.361-O din 25 septembrie 2007 privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.602).