DPO1052/2014
ID intern unic:  352376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1052
din  25.03.2014
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Ecaterina SEMCENCOVA
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 175
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, doamnei Ecaterina SEMCENCOVA, consultant superior la Ministerul Educaţiei, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1052-VII. Chişinău, 25 martie 2014.