DPO1058/2014
ID intern unic:  352378
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1058
din  26.03.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 176
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate organizatorică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Ion GERU                          - şef de laborator la Institutul de Chimie;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei 
    Eugenia TOFAN                - şef al Serviciului media;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Constantin
    MANOLACHE                  - director al Institutului de Studii
                                                  Enciclopedice
    domnului
    Victor MORARU               - coordonator al Secţiei ştiinţe sociale
                                                 şi economice
    domnului
    Anatolie SIDORENKO      - director al Institutului de Inginerie
                                                  Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”
    domnului
    Ion  TODERAŞ                  - director al Institutului de Zoologie
    domnului
    Leonid VOLOŞCIUC        -  secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe naturale
                                                  şi exacte.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1058-VII. Chişinău, 26 martie 2014.