DPO1079/2014
ID intern unic:  352457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1079
din  03.04.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului  Anatol VIDRAŞCU
Publicat : 05.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 212
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în promovarea valorilor naţionale, activitate editorial-poligrafică prodigioasă şi contribuţie la desfăşurarea unor acţiuni social-umanitare, domnului Anatol VIDRAŞCU, director general al Grupului Editorial „Litera”, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1079-VII. Chişinău, 3 aprilie 2014.