DPO1074/2014
ID intern unic:  352467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1074
din  01.04.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 04.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 80-85     art Nr : 195
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.20 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Elena COBZAC şi doamna Oxana ROBU se numesc în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1074-VII. Chişinău, 1 aprilie 2014.