DPO1090/2014
ID intern unic:  352544
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1090
din  11.04.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 234
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Olga CERNEI şi doamna Victoria HADÎRCA se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1090-VII. Chişinău, 11 aprilie 2014.