DPO1093/2014
ID intern unic:  352549
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1093
din  11.04.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 237
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    CRISTIAN Diana        
    TALPĂ Boris        
    VARANIŢĂ Viorelia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1093-VII. Chişinău, 11 aprilie 2014.