DPO1095/2014
ID intern unic:  352558
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1095
din  11.04.2014
privind numirea doamnei Svetlana GHERCAVII
în  funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 239
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Svetlana GHERCAVII se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1095-VII. Chişinău, 11 aprilie 2014.