OMAIAC74/2014
ID intern unic:  352601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN COMUN Nr. 74
din  02.04.2014
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de identificare
a animalelor din Republica Moldova

Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 468
    Întru asigurarea executării Legii nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor,
O R D O N:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de identificare a animalelor din Republica Moldova.
    2. Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Se abrogă:
    a) Ordinul ministerului nr. 40 din 02.03.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de identificare şi înregistrare a animalelor din Republica Moldova;
    b) Ordinul ministerului nr. 240 din 03.11.2006 cu privire la modificarea Normei sanitare veterinare privind specificaţiile tehnice ale mijloacelor de identificare şi înregistrare a animalelor din Republica Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită viceministrul Sergiu Gheţiu (MAIA) şi directorul general adjunct Vasile Bahău (ANSA).

    MINISTERUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                                     Vasile BUMACOV

     Nr. 74. Chişinău, 2 aprilie 2014.

    DIRECTORUL GENERAL AL AGENȚIEI
    NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA
    ALIMENTELOR                                                                             Ion SULA

    Nr. 81. Chişinău, 2 aprilie 2014.

    norma