HGC299/2014
ID intern unic:  352654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 299
din  23.04.2014
cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea
Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010

Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 317
   În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
   „1. Începînd cu 1 mai 2014, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi), cu excepţia ramurii agriculturii şi silviculturii, se stabileşte în mărime de 9,77 lei pe oră, sau 1650 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
   Pentru angajaţii din ramura agriculturii şi silviculturii, cuantumul minim garantat al salariului se stabileşte în mărime de 9,23 lei pe oră, sau 1560 lei pe lună”.

   PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ
   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,
   ministrul economiei                                                                Valeriu Lazăr
   Ministrul muncii, protecţiei
   sociale şi familiei                                                                    Valentina Buliga

   Nr. 299. Chişinău, 23 aprilie 2014.