DPM1118/2014
ID intern unic:  352661
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1118
din  23.04.2014
privind conferirea de distincţii de stat unor manageri din cadrul
Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 266
    MODIFICAT
    DP1201-VII din 23.06.14, MO169-173/27.06.14 art.385

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea gospodăriilor cinegetică şi piscicolă, contribuţie la protecţia resurselor regnului animal şi activitate obştească intensă, se conferă:
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Gheorghe GROSU     - manager în domeniul cinegetic al subdiviziunii
                                         teritoriale Ialoveni
    domnului
    Mihail ŞTERBEŢ       - manager în domeniul cinegetic al subdiviziunii
                                        teritoriale Hînceşti.
    [Articolul unic modificat prin DP1201-VII din 23.06.14, MO169-173/27.06.14 art.385]

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1118-VII. Chişinău, 23 aprilie 2014.