DPO1119/2014
ID intern unic:  352662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1119
din  23.04.2014
privind eliberarea domnului Mihail BURUIAN
din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 267
    În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Mihail BURUIAN se eliberează din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău, conform cererii depuse.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr.  1119-VII. Chişinău, 23 aprilie 2014.