DPO1121/2014
ID intern unic:  352664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1121
din  23.04.2014
privind conferirea de distincţii de stat doamnei
Svetlana MUNTEANU şi domnului Tudor JOVMIR
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 269
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale, merite în formarea teoretică şi practică a specialiştilor în domeniu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Svetlana MUNTEANU     – vicedirector general al Agenţiei de Stat pentru
                                                Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Tudor JOVMIR                 – expert principal al Agenţiei de Stat pentru
                                                Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1121. Chişinău, 23 aprilie 2014.