DPO1124/2014
ID intern unic:  352731
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1124
din  23.04.2014
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de participanţi la lichidarea consecinţelor avariei
de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl
Publicat : 06.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 104-109     art Nr : 274
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la protecţia socială a cetăţenilor afectaţi de radiaţie ionizantă, merite în asigurarea echilibrului ecologic şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Elena LEANCĂ    -    preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl”
                                                    din  raionul  Hînceşti;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion BALABAN    -    preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl”
                                                    din raionul Orhei
    domnului
    Serghei ŞAMRAI                -   preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Jertfele
                                                    Cernobîlului”  din  municipiul Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1124-VII. Chişinău, 23 aprilie 2014.