DPO1134/2014
ID intern unic:  352808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1134
din  30.04.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 292
   În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
   Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
   MIRON Aliona
   POPA Elvira
   TROCIN Lilia.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

   Nr. 1134-VII. Chişinău, 30 aprilie 2014.