DPO1144/2014
ID intern unic:  352913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1144
din  07.05.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
doamnei Anastasia LAZARIUC
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 309
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a succeselor deosebite în domeniul artei muzicale, pentru contribuţie substanţială la promovarea valorilor naţionale şi înaltă măiestrie interpretativă, doamnei Anastasia LAZARIUC, interpretă de muzică uşoară, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1144-VII. Chişinău, 7 mai 2014.