DPO1153/2014
ID intern unic:  353105
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1153
din  26.05.2014
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului  Einar VALLBAUM
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 320
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Estonia şi Republica Moldova, domnului Einar VALLBAUM, guvernator al regiunii Laane-Virumaa, i se conferă „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1153-VII. Chişinău, 26 mai 2014.