DPO1154/2014
ID intern unic:  353106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1154
din  26.05.2014
privind conferirea de distincţii de stat
domnului Afanasie BÎRLĂDEANU
şi doamnei Larisa CELAN

Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 321
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în promovarea politicii de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi de integrare a acestora în viaţa social-economică şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Afanasie  BÎRLĂDEANU    -    membru al Societăţii Orbilor din
                                                     Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Larisa  CELAN                   -    vicepreşedinte al Societăţii Orbilor
                                                     din Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1154-VII. Chişinău, 26 mai 2014.