HGO339/2014
ID intern unic:  353112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 339
din  20.05.2014
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării
cetăţenilor reîntorşi de peste hotare
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 381
    În scopul realizării punctului 5 al obiectivului 12 şi punctului 6 al obiectivului 7 din Planul de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 26 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art. 1), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare şi vor informa anual, pînă la 15 februarie, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei despre gradul de implementare a acestuia.
    3. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care va informa anual, pînă la 1 martie, Guvernul despre realizarea acestuia.
    4. Se recomandă autorităţilor publice locale să implementeze la nivel local acţiunile prevăzute în planul nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul justiţiei                                          Oleg Efrim
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                           Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                       Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                 Vasile Bumacov
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                          Vasile Botnari

    Nr. 339. Chişinău, 20 mai 2014.

   
plan