HGM359/2014
ID intern unic:  353128
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 359
din  26.05.2014
cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele,
 accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 397
    MODIFICAT
   
HG203 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.230; în vigoare 05.04.19
    HG16 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.25; în vigoare 19.02.19
   
HG888 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.938
    HG516 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.568
    HG749 din 26.09.17, MO352-355/29.09.17 art.855
   
HG291 din 05.05.17, MO149-154/12.05.17 art.369
    HG61 din 08.02.16, MO40-49/10.02.17 art.106
    HG874 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.951
   
HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694
    HG577 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.632
    HG791 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.883
   
HG428 din 07.07.15, MO177-184/10.07.15 art.483
    HG141 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.165
    HG746 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.800    În temeiul art.126 alin.(32) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                          Anatol Arapu

    Nr. 359. Chişinău, 26 mai 2014.

    lista
    [Lista modificată prin HG203 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.230; în vigoare 05.04.19]
    [Lista modificată prin HG16 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.25; în vigoare 19.02.19]
    [Lista modificată prin HG888 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.938]
    [Lista modificată prin HG516 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.568]
    [Lista modificată prin HG749 din 26.09.17, MO352-355/29.09.17 art.855]
    [Lista modificată prin HG291 din 05.05.17, MO149-154/12.05.17 art.369]
    [Lista modificată prin HG61 din 08.02.16, MO40-49/10.02.17 art.106]
    [Lista modificată prin HG874 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.951]
    [Lista modificată prin HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]
    [Lista modificată prin HG577 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.632]

    [Lista modificată prin HG791 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.883]

    [Lista modificată prin HG428 din 07.07.15, MO177-184/10.07.15 art.483]

    [Lista modificată prin HG141 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.165]
    [Lista modificată prin HG746 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.800]