OMF62/2014
ID intern unic:  353143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 62
din  13.05.2014
privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 722
    Întru executarea prevederilor Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72-75, art. 230), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.180  din 23 martie 2012 „Privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 60-62, art. 210),
O R D O N:
    1. Se acceptă, în baza Acordului privind dreptul de reproducere a Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova, semnat de Ministerul Finanţelor la
    2 aprilie 2012 şi Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor la 4 aprilie 2012, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor a:
    1) Prefeţei la Reglementările internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe;
    2) Standardelor Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE):
    ISAE 3402 Rapoarte de asigurare privind controalele din cadrul unei organizaţii prestatoare de servicii;
    ISAE 3410 Misiuni de asigurare privind declaraţiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră;
    ISAE 3420 Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informaţiilor financiare pro forma incluse într-un prospect;
    3) Notei internaţionale de practică privind auditul (IAPN):
    IAPN 1000 Considerente speciale privind auditul instrumentelor financiare.
    2. Se retrag:
    Declaraţiile Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS):
    IAPS 1000 Proceduri de confirmare interbancară;
    IAPS 1004 Relaţia dintre organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor;
    IAPS 1005 Considerente speciale în auditul entităţilor mici;
    IASP 1006 Auditul situaţiilor financiare ale băncilor;
    IASP 1010 Luarea în considerare a aspectelor privind mediul înconjurător în auditul situaţiilor financiare;
    IASP 1012 Auditul instrumentelor financiare derivate;
    IASP 1013 Comerţul electronic – efecte asupra auditului situaţiilor financiare;
    IASP 1014 Raportul auditorului cu privire la conformitatea cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, acceptate prin ordinul ministrului finanţelor nr.64 din 14.06.2012 (Ediţie specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova din 24.08.2012).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                            Anatol ARAPU

    Nr. 62. Chişinău, 13 mai 2014.

    PREFAŢĂ LA REGLEMENTĂRILE INTERNAŢIONALE DE CONTROL AL CALITĂŢII, AUDIT, REVIZUIRE, ALTE SERVICII DE ASIGURARE ŞI SERVICII CONEXE