OMM33/2014
ID intern unic:  353146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 33
din  18.04.2014
cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea
Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 725
    În conformitate cu art. 6 lit.a) din Legea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 303 din 13.12.2013 şi pct. 1.5. al Planului de acţiuni pentru anii 2014 - 2018 privind implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 - 2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.199 din 20 martie 2014, (MO nr. 72 – 77 din 28.03.2014 (art. 222)), în scopul planificării investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie,
O R D O N:
    1. Se aprobă Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova (Ghidul), conform anexei.
    2. Ghidul va servi drept îndrumar pentru autorităţile publice locale la planificarea investiţiilor pe termen lung pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie.

    MINISTRUL MEDIULUI                                                  Gheorghe ŞALARU

    Nr. 33. Chişinău, 18 aprilie 2014.

   
anexa